İlk Siparişine Özel %40 İndirim Seni Bekliyor. Kod: MERHABA40

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL TOPLUYORUZ?

KAYIT OLMA AŞAMASINDA TOPLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

 • İSİM & SOY İSİM
 • TELEFON NUMARASI
 • E-POSTA
 • PAROLA


KAYIT OLMA AŞAMASINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

 

Kimlik tanımlama

Hesap etkinleştirme

Güvenli erişim/ işlem güvenliği sağlama

 

Kullanıcı/müşteri desteği

Gerekli iletişimi kurma

Bilgi ve belge gönderimi

Pazarlama (açık rızanıza bağlı olarak)

Gerekli teknik önlemlerin alınması

İsim & soy isim

+

 

+

 

 

 

 

 

E-posta

 

+

+

 

+

+

+

 

Telefon numarası

 

+

 

+

+

 

+

 

Parola

 

 

+

 

 

 

 

+

  

KAYIT OLMA AŞAMASINDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

Kanunlara uyum

Hukuki yükümlülüklerimize uygun davranmak

Meşru menfaatlerimiz gereği

İsim & soy isim

 

+

+

E-posta

 

+

+

Telefon numarası

 

+

+

Parola

+

+

+

 

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

 

 • FACEBOOK OTURUM AÇMA BİLGİLERİ
 • KONUM
 • OTURUM AÇMA/KAPAMA ZAMANLARI
 • OTURUM KALİTESİ
 • CİHAZ/TARAYICI/İŞLETİM SİSTEMİ TÜRÜ
 • ARAMA GEÇMİŞİ, TIKLANAN SAYFALAR & LİNKLER
 • IP ADRESİ

 

 

 

Güvenli ve işlevsel oturum sağlama

Gerekli teknik önlemlerin alınması

Kullanıcı deneyimini geliştirme

Kullanıcı/müşteri desteği

Raporlama

Facebook oturum açma bilgileri

+ 

 

 

 

 

Oturum açma/kapama zamanları

+ 

+ 

 

 

 

Cihaz/tarayıcı/işletim sistemi türü

+ 

+ 

 

+ 

 

IP adresi

+ 

+ 

 

 

 

Konum

+ 

+ 

+ 

 

+ 

Oturum kalitesi

 

 

+ 

 

 

Arama geçmişi, tıklanan sayfalar & linkler

 

 

+ 

 

+ 

 

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

 

OTURUMUNUZ BOYUNCA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

Kanunlara uyum

Hukuki yükümlülüklerimize uygun davranmak

Meşru menfaatlerimiz gereği

Facebook oturum açma bilgileri

 

 

+ 

Oturum açma/kapama zamanları

+ 

+ 

+ 

Cihaz/tarayıcı/işletim sistemi türü

+ 

x

+ 

IP adresi

+ 

x

+ 

Konum

+ 

x

+ 

Oturum kalitesi

 

+ 

+ 

Arama geçmişi, tıklanan sayfalar & linkler

 

+ 

+ 

 

 

HİZMET SATIN ALMANIZ DURUMUNDA TOPLADIĞIMIZ VE İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLER

 

 • SATIN ALINAN HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER
 • E-POSTA ADRESİ
 • HİZMETİN SUNULACAĞI ADRES & ZAMAN
 • TELEFON NUMARASI
 • SATIN ALINAN HİZMETE İLİŞKİN BELGELER
 • FATURA BİLGİLERİ
 • İSİM & SOY İSİM
 • KART BİLGİLERİ & ÖDEME ŞEKLİ
 • T.C. KİMLİK NUMARASI
 • SIK KULLANILAN HİZMETLER

 

 • YORUMLAR, ŞİKAYETLER, PUANLAMALAR

  

HİZMET SATIN ALMANIZ DURUMUNDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

 

 

Sözleşmeye uygun hizmet sunabilmek

Taleplerinizi değerlendirebilmek

Hukuki delil oluşturmak

Hukuki yükümlülük/ gerekliliklere uymak

Tarafınıza belge sunulması

Gerekli iletişimler

Müşteri desteği

Raporlama ve iş geliştirme planlaması yapma

Satın alınan hizmete ilişkin bilgiler

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

Hizmetin sunulacağı adres & zaman

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

Satın alınan hizmete ilişkin belgeler

 

+ 

+  

+ 

+ 

 

 

 

İsim & soy isim

 

 

 

+ 

 

 

 

 

T.C. kimlik numarası

 

 

 

+ 

 

 

 

 

E-posta adresi

 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

Telefon numarası

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

Fatura bilgileri

 

+ 

+  

+  

+ 

 

 

 

Kart bilgileri & ödeme şekli

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

Sık kullanılan hizmetler

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Yorumlar, şikayetler, puanlamalar

 

+ 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

  

HİZMET SATIN ALMANIZ DURUMUNDA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ

 

 

 

Kanunlara uyum

Hukuki yükümlülüklerimize uygun davranmak

Sözleşmenin taraflarına ilişkin verilerin işlenmesi gerekliliği

Meşru menfaatimiz gereği

Satın alınan hizmete ilişkin bilgiler

 

+ 

+ 

+ 

Hizmetin sunulacağı adres & zaman

 

+ 

+ 

+ 

Satın alınan hizmete ilişkin belgeler

+ 

+ 

 

 

İsim & soy isim

 

+ 

+ 

 

T.C. kimlik numarası

 

+ 

+  

 

E-posta adresi

 

+ 

+ 

 

Telefon numarası

 

+ 

+ 

 

Fatura bilgileri

+ 

+ 

+ 

+ 

Kart bilgileri & ödeme şekli

 

+ 

+ 

+ 

Sık kullanılan hizmetler

 

 

 

+ 

Yorumlar, şikayetler, puanlamalar

 

 

 

+ 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU HAKKINIZ